Továbbképzések

Jelentkezési űrlap

Töltse ki az űrlapot kurzusokra való jelentkezéshez.

 
 
 

 

-    Csoportdokumentumok vezetése (naplóban az elvégzett tevékenységek értékelése, pedagógiai reflexió, nevelőmunka értékelése, következő időszak nevelési terveinek elkészítése, nyelvi nevelési feladatok tervezése a mindennapi tevékenység során, nyári napirend megírása stb.)


-    Következő nevelési év éves terveinek, tematikus terveinek előkészítése


-    Ahol magyarul folyik a dokumentáció, ott át lehet állni a német nyelvűre, ennek kidolgozása


-    Óvodai vagy csoport projektek, témák, állomásokon végzett tevékenységek kidolgozása a német nyelvi tartalmak és a német nemzetiségi kultúra közvetítésére a következő nevelési év előkészítésére


-    Anyaggyűjtés témák feldolgozásához, egyéni repertoár bővítése mindkét nyelven (dalok, versek, mondókák, mesék, játékötletek stb.)


-    Folyamatban lévő önértékelés, intézményi önértékelés feladatainak ellátása


-    Az önértékelésekhez kapcsolódó önfejlesztési tervben kitűzött feladatok ellátása (pl. önképzés, szakirodalom tanulmányozása, online továbbképzésen részvétel)


-    Felkészülés a 2021-es év minősítési feladataira


-    Intézményi igény és elégedettségméréshez kérdőívek, interjú kérdések összeállítása


-    Stratégiai dokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása, kiegészítése különös tekintettel a kétnyelvű nevelésre és a nemzetiségi tartalmakra (pl. Pedagógiai Program nemzetiségi részének átdolgozása a „Leitbild”
útmutatásainak és az „Unsere kindergarteneigene Konzeption” mintaprogram szellemében; saját csoportnapló készítése a kétnyelvű nevelés átlátható tervezésének érdekében)


-    Stratégiai dokumentumok átdolgozása, frissítése a jogszabályi változásoknak megfelelően (Pl. SZMSZ, Adatvédelmi szabályzat és szülői, dolgozói adatvédelmi nyilatkozatok)


-    Aktuális pályázatokon részvétel (pl. BMI Régiókon átívelő tapasztalatcsere támogatására - Ausschreibung_Überregionaler Erfahrungsaustausch 2020.pdf; Helyi német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények felszerelésének támogatására-Ausschreibung_Ausstattung_Bildungseinrichtungen.pdf)


-    SWOT analízis segítségével az intézményi erősségek és fejlesztendő területek felmérése az intézményfejlesztéshez


-    Mitől nemzetiségi egy óvoda? Az intézmény nemzetiségi jellemzőinek elemzése, az intézmény nemzetiségi arculatának erősítése az UDPI szakmai ajánlásából válogatva a helyi sajátosságoknak megfelelően

-    Intézményi szakmai elvárások kidolgozása a pedagógusokkal szemben a nemzetiségi pótlék emelkedéséhez kapcsolódóan adódóan


-    Intézményi innovációként új munkaformákkal, módszerekkel való ismerkedés (pl. német mese nyelvi tehermentesítése, nemzetiségi tartalmak közvetítése nyitott tanulási formákkal, nyelvi tartalmak feldolgozása projekt módszerrel stb.)


-    Iskolaérettség elérését segítő feladatsor összeállítása a tanköteles korúaknak (ebbe bevonhatók a segítő szakemberek is)


-    Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek részére (BTMN, SNI) egyéni fejlesztési terv készítése, az egyéni fejlesztéshez eszközök elkészítése)


-    Nyelvi neveléshez és hagyományápoláshoz saját készítésű foglalkozási eszközök készítése


-    Nyelvi neveléshez, szókincsfejlesztéshez célzott játékeszközök készítése


-    Tájékoztató anyag összeállítása leendő szülőknek az óvodában folyó munka bemutatására (PPT, Flyer készítése, eseményfotók összegyűjtése)


-    Szülők részére anyagok összeállítása az otthoni nevelés segítésére (pl. dal-, mese-, mondóka-, vers ajánló, fejlesztő feladatok gyűjteménye iskolába készülőknek,

 

Partnereink