Szakmai nap (Baja/Pilisvörösvár, 2020. június)

 

- A Szakmai nap programja

- Almási Ibolya - Pilisvörösvár 2020.06.18.

- Almási Ibolya - Dokumentumjegyzék

- Almási Ibolya - Kérdések, adatforrások és dokumentumok

- Appel László - Előadás 2020.06.15. és 2020.06.18.

- Appel László - Jegyzőkönyv

- Englenderné Hock Ibolya - Előadás 2020.06.18.

- Fenntartói feladatok - 2019-2020. tanév

- Tóthné Szabó Ildikó - MÁK ellenőrzés módszertana

 

Költségvetési szerv vezetők kötelező képzésével kapcsolatos információk:

https://abpe.nav.gov.hu/abpe_joomla/

képzést szervező: NAV Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ

Vonatkozó jogszabályok:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-a alapján „Az államháztartásért felelős miniszter ellátja - az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével - az államháztartás belső kontrollrendszerének - amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést - a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat."

A Kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.), illetve a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező
továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben (a továbbiakban: PMr.) írja elő, mely belső ellenőrök tekintetében a PMr. 12. §-ában, a költségvetési szervek vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (1) bekezdésében, a költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (2) bekezdésében részletezett.

A kötelező továbbképzés teljesítésének részletes szabályait a PMr. tartalmazza.

 

Szakmai nap 2020.03.03.-Pilisvörösvár

 

- Meghívó

- Almási Ibolya - A köznevelési intézmények belső kontrollrendszerének bemutatása

- Appel László - Az intézményi működés alapjai

- Appel László - Az intézményvezető választás folyamata

- Meskó Gyula - Statisztikai felmérés

- Ritter Imre - A nemzetiségi pedagógus program

- Szontag Nándor - Intézményi elvárásrendszer

- Weigert József - Az intézményekkel kapcsolatos szakmai elvárások

 

Szakmai nap 2019

 

- Meghívó

- Appel László - Az intézményi működés alapjai

- Englenderné Hock Ibolya - Szakmai elvárások a nemzetiségi intézményekkel szemben

 

Szakmai nap 2015

 

- Meghívó

- Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

- Appel László - Az intézményi működés alapjai

- Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

- Intézményi gazdálkodás kérdései az intézmény oldaláról

- Tófalvi Mónika - Az intézményi működés gyakorlati tapasztalatai

Unsere Partnerschaften