Kedves Intézményvezetők, Kollégák!

Tudom, hogy már nagyon várjátok az információkat a Nat nemzetiségi részéhez kapcsolódóan, sokan megkerestétek önkormányzatunkat ennek kapcsán.

Azt gondolom, hogy az okozza a legnagyobb bizonytalanságot, hogy a Nat záró rendelkezései között szerepel az „Irányelvek” (17/2013. III.1. EMMI rendelet) hatályon kívül helyezése.

Mit fog jelenteni a jövőben a hatályon kívül helyezés? Arról van szó, hogy a jelenlegi formájában, mint EMMI rendelet szűnik meg, a tartalma nem.

Azok a részek, amelyek más jogszabályban jelen vannak, kikerülnek belőle, hiszen azokról magasabb jogszabály rendelkezik (pl. Nemzetiségek jogairól szóló törvény 22.§ (5) a nemzetiségi oktatás biztosításáról 8 tanuló szülője kérése alapján). Megint más részei a 20/2012. (VIII.31.) -es Emmi rendeletbe kerülnek, amely az intézmények névhasználatáról és működéséről szól. Ennek a rendeletnek lesz pl. melléklete az a szülői nyilatkozat is, amelyet a beiratkozáskor alkalmazunk, s amely jelenleg az „Irányelvek” melléklete. Ugyancsak ez a rendelet tartalmazza majd az oktatási típusokat, az átcsoportosítási lehetőségeket stb.

Az „Irányelvek” tartalmi szabályozása egy ún. tárcadokumentumban fog megjelenni a minisztérium honlapján. Itt fog helyet kapni egy óraterv ajánlás is, hiszen magában a Nat-ban nincs külön óraterv a nemzetiségi oktatásra. Az ugyancsak itt megjelenő részletes követelmények szolgálnak alapul a kerettantervekhez, amelyek írása még folyamatban van.

Továbbra is lesz lehetőség a tanulmányi területekből átcsoportosításra a nemzetiségi oktatás javára. Hogy ez konkrétan hogyan fog kinézni, azzal még meg kell várnunk az említett szabályozások megjelenését.

A Pedagógiai Programok átdolgozásával ill. a helyi tanterv megírásával kapcsolatban is szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ezeknek nem kell április végéig elkészülniük, addigra csak „felül kell vizsgálni” őket, ami nem a készre írásukat jelenti.

A tankönyvrendeléssel kapcsolatban továbbra is áll, hogy négy évente lehet megrendelni a tartós tankönyveket, és évente a munkafüzeteket, s ezeket – a többi könyvhöz hasonlóan - ingyen kell a tanulók rendelkezéseire bocsátanunk. Bizonyos nemzetiségi könyvek drágábbak, de a fenntartónak ezeket akkor is biztosítania kell, nem lehet fénymásolatként a tanulók kezébe adni. Kérem az intézményvezetőket, hogy legyenek tájékozottak az ide vonatkozó jogszabályok terén és érvényesítsék érdekeiket.

Kérem tehát mindenki türelmét, amint megjelennek a jogszabályok, jelezni fogjuk.

Pécs, 2020. április 8.

Englenderné Hock Ibolya

MNOÖ elnök

Nyilatkozat letöltése (PDF)

Unsere Partnerschaften